Hatim Grubu

Aşağıdaki hatimden isim ve aldığınız cevşen bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Cüz İsim Durum
1. Kur'an Bölümü Abdulkadir Naki Hasırcı
2. Cevşen 1-50 Arası Mustafa
3. Cevşen 51-100 Arası Halil
4. Evrad-ı Kudsiye Bilal Tunalı
5. Delaili'n Nur Singapur
6. Sekine-Tesbihat F Alkan
7. Münacatü'l Kur'an-1(Fatiha Suresi-Yasin Süresi) Singapur
8. Münacatu'l Kur'an-2(Saffat Suresi-Nas Suresi) Singapur
9. Tahmidiye Muharrem
10. Hulasatül Hülasa ve Dualar S yylcı