Hatim Grubu

Aşağıdaki hatimden isim ve aldığınız cevşen bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Cüz İsim Durum
1. Kur'an Bölümü Emine tetik
2. Cevşen 1-50 Arası Mustafa YAYLACI
3. Cevşen 51-100 Arası Mustafa Y
4. Evrad-ı Kudsiye Abdullah
5. Delaili'n Nur Ziya
6. Sekine-Tesbihat Alındı
7. Münacatü'l Kur'an-1(Fatiha Suresi-Yasin Süresi) Diyarbakır
8. Münacatu'l Kur'an-2(Saffat Suresi-Nas Suresi) Ankara
9. Tahmidiye Zehra
10. Hulasatül Hülasa ve Dualar Alındı